Thomas har laget mat, Christian Sverdrup Engelschiøn forteller om matens fortreffelighet og Roy Kvamme gir oss en trall på munnsuget! Vi hadde det godt der på østenden av Sandsjøen!