Snowdrift River - den legendariske ferdselsveien gjennom tundraen.

Del II av Ingstad Creek Expedition 2010 handlet om å drive nedover floden Snowdrift River med kano. Hver kano (4 stk)fløter to personer fullt utrustet med alskens utstyr for ekspedisjonens varighet på 2-3 uker.  u Elven er klassifisert som klasse 2 elv og kan dermed padles av mennesker i alle aldre med moderat kondisjon.

Snowdrift River snirkler seg gjennom et "lite", men prektig stykke av Canadas villmark. Langs med elven myldrer det av dyreliv som særlig om nettene trekker ned fra tundraen som i den øverste delen ligger få stenkast fra elvebredden.

Snowdrift River.

 

Snowdrift River er en såkalt klasse 2 elvpå en skala fra 1 til 6 i en international elveklassifikasjon.  Klassifiseringen har en utdypende beskrivelse for hver enkel klasse. Her skal jeg  gjøre kortbeskrivelsen.

1.       Very Easy – For nybegynnere  i alle typer båter – små regulære bølger

2.       Easy – Stryk med medium vanskelighetsgrad, brede passasjer og små fosser. Åpne kanoer kan ta inn noe vann.

3.       Medium Difficulty – Bølger, fossestryk,  irregguleært og steinete. Stykene må inspiseres.

4.       Difficult – Kan ikke bruke åpen kano, lange stryk med kraftige irreguøære bølger. Trange passasjer mellom stener. Behov for presis manøvrering-

5.       Very Difficult – Passer kun for eksperter på fossepadning. Ekstremt vanskelig.  Krappe og meget sterke stryk, store fall.

6.       Extraordinarily difficult – Passe for lag av eksperter på fossepadling. Nesten umulig og meget farlig.

 Geografi

Snowdrift River starter på tundraen ved Sandy Lake  langt øst på tundraen.  Sandy Lake en en lang grunn sjø  som igjen henger sammen med det mer kjente Whitefish Lake som er kilden til Thelon River.  Snowdrift  River renner ut i Great Slave Lake.   Elven renner i sørvestlig retning før den dreier nordover og ut i Great Slave Lake.

Elvens lengde
Hele elven har en distanse på ca 400 km.  Stort sett er den øverste delen for grunn til å padles, slik at man bær starte ca 15-20 km lenger ned. (Triangular Lake)  Det er mulig for de fleste fly  man hyrer til å lande i området.

Generelt om elven og dens omgivelser.

Elven starter som nevnt på tundraen  eller på kanten av den. Den går videre gjennom skoggrensen og  skogslandskap med blanding av forskjellige tresorter, herunder gran. 

Elven har en blanding av mange små sjøer og hurtigere stryk. Fossene skal være nydelige og det anbefales å campe ved disse.

Elven går relativt sakte og inntil 4 km/t. De øvre delene er grunne, nedenfor tregrensen er det dypere med unntak av ved de mange sanddynene

Man møter ikke mange mennesker i denne elven, og treffer du noen skal du ikke se bort fra at det er nordmenn! Til og med indianerene  er i dag fraværende fra området da de foretrekker å  ta veien om Pikes Portage til Artillery Lake.

Vår reise
Fra Yellowknife ble vi fløyet ut med bushfly til en "utposing" av Snowdrift River som ligger ca 15 km nedenfor Sandy Lake. Herfra ble den første dagsetappen ned til utløpet fra Ingstad Creek. Ingstad Creek ble base for utstyr og mat som ikke skulle være med på letingen etter Helge Ingstads tundracamp. Vi overnattet i basen lutter øre for alle lyder og ulyder som måtte oppstå gjennom nattens løp. Kveldens første leirbål brant og sagnomsuste historier ble fortalt med følelser og stor innlevelse.

Den viktigste redskapen på elven er selvsagt kanoen. Etter nøye vurdering har vi valgt den velprøvede sammenleggbare kanoen fra Pakboat.  Pakboat sin kano er på mange måter lik  Ally - kanoen, men vi har funnet Pakboat sin versjon bedre fordi den er forsterket på vitale punkter og kan pakkes mer kompakt.

Dyrelivet består av både velkjent og mer eksotisk fauna for oss skandivnaviske nordboere som søker spenning i ukjent territorium. Her kan nevnes
u moskus, elg, ulv (tundra- og timberwolf), svartbjørn, grizzly, rein (skogs- og tundrarein), bever, bisamrotte, hare og en rekke fugl. u På tundraen og i grensen mot skogen kan vi støte på rein, moskus, grizzly, elg og tundraulv (hvit/grå). I skogsområdene kan vi møte de øvrige dyr.

Turen nedover Snowdrift river besto av modeate dagsetapper. Det er få "portages" (stryk hvor kano og bagasje må bæres forbi). Vi avsetter mye tid til leirliv med fiske og småturer ut fra leirplasser som vi finner. Vi sto ikke av veien for å ligge et par dager på samme sted når vi fant riktige idylliske plasser.

Et par forhåndsvalgte steder å overnatte er ved utløpet Woolf Creek og Eileen River. Begge disse stedene er omtalt av tidligere ekspedisjonsfarere for å være spesielt vakre. Navnet Woolf River er ikke tatt ut av løse luften.... Det skal mye til å passere utløpet fra elven uten å få æren av å iakta ulv på relativt nært hold. Drømmen må være å se et alfapar i solnedgang som majestetisk kroner en åsrygg mot horisonten.

Det er godt med fiske spesielt i den første delen av Snowdrift. Ørret på en og to kilo er mer hverdagskost enn festmat. Etterhvert som vi bevegger oss nedover elven kan gjedde være mer dominerende og bettet kan komme til å bli mer krevende.

Langs med Sowdrift er det mange "hentevann" hvor sjøfly kan lande. Vi vil forhåndsavtale hentevann med bushflyselskapet, men ser ikke bort i fra at dette vil kunne bli endret via satelittelefon som vi av sikkerhetsmessige årsaker vil ha med på ekspedisjonen.

Været
I august kan det bli svært varmt om dagen, og spesielt på ettermiddagene. Om nettene kan det fort bli rundt nullpunktet og noe kaldere.  Når det gjelder nedbør så har de sjelden regnværsdager slik vi er vant med i norge.  Regnskurene varer i omtrent 30 minutter og opptil 3 timer. Men når det kommer regn så kommer det fort og veldig mye.