Vi finner Helges ”Tundracamp”!

 

Turen til den Canadiske tundraen har to formål.   Det ene er formålet er å forsøke å finne Helge Ingstads ”Tundra – camp”.   Alle som kjenner til boken Pelsjegerliv kjenner til Helges opphold sammen med Hjalmar Dale, og at den hytten de da laget og oppholdt seg i ble gjenfunnet av blant annet Eirik Ingstad Sandberg og Vegar Ulvang for noen år tilbake.  Helges Tundra – camp er det stedet Helge oppholdt seg på det siste året han var i Canada, hvilket han gjorde helt alene og i et telt.  I motsetning til tømmerhytten lå dette stedet i en dalgrop på selveste tundraen et sted mellom Great Slave lake og de øvre deler av Snowdrift River.  Det antas at Helges Tundra – camp ligger i nærheten av elven som i dag kalles Ingstad Creek.

Vår første målsetting med ”Ingstad Creek  Expedition 2010” er å finne denne plassen.  Vi er på det rene med at det ikke vil bli lett. Vi har imidlertid mange gode holdepunkter for å ha en formening om hvor plassen er, men vil ikke avsløre en del detaljer på det nåværende tidspunkt.  Noen allmenn tilgjengelige faktum kan vi likevel avsløre. 

 

Pelsjegerliv

Pelsjegerliv gir en beskrivelse av hvor leiren hans kan være.  Det er langt fra noen god beskrivelse, og vi vet at det ikke fantes kart over området på den tiden. I tillegg til det er vi kjent med at Helge ikke har bundet seg til å være fullstendig korrekt i forhold til sine beskrivelser i boken.  Endelig er det mange indikasjoner på at Helge til tider var noe retningsvill i sin ferd på tundraen.  I den forbindelse er det verdt å bemerke at når han skulle overvintre i tømmerhytta sammen med Hjalmar Dale, så var de egentlig på leting etter Snowdrift River.   Det er en kjent sak at de var på villspor i forhold til den kursen de mente å ha.

Til tross for dette, et studie av bokens detaljer gjør at vi kan slutte et ganske begrenset området til å være stedet der Helge Ingstad må ha oppholdt seg vinteren 1929 – 1930.

 

Leirplassen

Fra Pelsjegerliv vet vi at Hadde med seg en stor utrusning til sin Tundra – camp.  Herunder også en ovn.  Utifra erfaringer kjenner man til at pelsjegerne ofte ikke tok seg bryet med å ta med ovnene tilbake da det ikke var plass på sledene etter en god jaktsesong.  Det er derfor å anta at det vil ligge igjen jernskrap på stedet.

Fra funnene som er gjort ved tømmerhytten til Helge Ingstad vet vi også at det vil ligge igjen en del andre rester fra et års opphold, og som fremdeles ikke har råtnet eller rustet bort.   Vi har også sett at stubber etter hugging av tømmer og ved står igjen etter mange år i det golde klimaet. 

Det er all grunn til å tro at man kan finne rester etter en leirplass.  Det gjorde det ved tømmerhyggen i skogen.  Helges Tundra – camp lå på tundraen med et kaldere og tørrere klima enn det man finner i skogen.  Det burde derfor være større muligheter for å finne rester etter en leirplass på tundraen.

 

Fremgangsmåte.

Vi har mange andre konkrete holdepunkter enn de som er nevnt ovenfor.  Den samlede vurdering har gitt oss et område vi vil gjøre et forsøk på.  Metoden er enkel.  Vi er 8 mann som vil gå manngard to og to med ca 1 km mellomrom mellom hverandre.  Det vil gi en bredde på ca 4 km, med noe ytterligere utvidet synslinje på fløyene.   Søket vil skje over 6 dager og rekkevidden oppover tundraen er ca 2 mil i luftlinje.  Vi vil dermed dekke en betydelig del av et tundraområde, og sjansene er gode dersom området vi har resonert oss frem til er korrekt.

Helges Tundracamp lå i en liten dalgrop, ved et lite vann og en elv. (Copyright: Benedicte Ingstad)