Fotoalbum

Oversikt over Canada og Nordvestterritoriet

Oversikt over det nordlige Canada.

Snowdrift River og Great Slave Lake

Ingstad Creek renner ut i Snowdrift River. I dette området holdt Helge Ingstad til vinteren 1929 - 1930

Ingstad Creek og deler av Snowdrift River.

Oversiktskart over kanoruten. Her er ikke lagt inn vår rute for å finne Helge Ingstads "Tundracamp". Den holder vi hemmelig inntil ca 26 juli

Terrenget omkrin Ingstad Creek


Snowdrift River starter ved Whitefish Lake på den canadiske tundraen og ender i Great Slave Lake.  Ingstad Creek renner inn i Snowdrift River.  Her følger det noen kart.