Eventyret!
Det var 8 mann som drømte om villmark, med suget mot det uberørte, med trangen til å oppdage det uoppdagede! Disse 8 menn har hver for seg og sammen erfaring fra jakt, fiske, seliling, hundekjøring, fjellklatring og vandring på fjell og vidde. Disse 8 menn samlet seg om et felles mål. Målet var å reise til området øst for Store Slavesjø, til de gamle villreineterenes rike, padle på legendariske Snowdrift River og finne Helge Ingstads Tundra Camp! 
Helge Ingstads "TundraCamp"
Helge Ingstad padlet i sin kano helt til østenden av Fond du lac - bukten. Med kano og hundene på slep gikk han opp indianerenses ferdselsvei mot Artlillery Lake - den kjente Pikes Portage. Etter å ha nådd tregrensen dreiet han av mot vest og fulgte det spesielle landskapet ved skoggrensen. Utpå høsten kom sneen og Helge Ingstad dreiet av mot øst og inn på tundraen. Han skulle finne sitt vinterkvarter der inne i sne og isødet! Så var det han støtte på en oase inne på tundraen. En liten dalgrop med en elv og et lite vann. Det var en liten granskog i ly av høye bakkeskråninger. Vinden ville ikke få samme tak i teltet her.
Mye tyder på at dalgropen befinner seg i nærheten av elven  Ingstad Creek, og skal derfor være mulig å finne.
Vi visste det ikke ville være lett, og vi får antagelig aldri svar på om vi fant stedet eller om vi var i nærheten.  Vi tror for alle tilfelle at om vi ikke fant det så var vi i nærheten. Men å komme til denne uberørte villmark var i seg selv en fantastisk opplevelse blant Ulv, Bjørn og Villrein!

Snowdrift River!
All tid på turen ble ikke brukt til å finne Helge Ingstads "Tundra Camp". Mye av tiden ble brukt til å padle nedover den sagnomsuste Snowdrift River. Her er det ikke mye trafikk og man kan ikke regne med å møte annet enn ville dyr langs de endeløse og øde strekningene.  Snowdrift River starter ved  Whitefish Lake som er langt inne på tundraen. Whitefish lake var Villreineterenes rike i gammel tid.  Her reiste indianerene på sine lange jaktturer vinterstid for å jakte på Caribou. Helge Ingstad bodde sammen med Villreineterene vinteren 1928 -1929 ved Nonacho lake, et stort vann som ligger ikke langt fra Snowdrift River, og var med på deres lange tur opp i områdene ved og rundt Whitefish Lake - også kalt "Thelons Kilder". 

Vår kanoferd på Snowdrift River innebar omfattende fiske. Samtlige deltagere haddelang erfaring med ferskvannsfiske  med mark, sluk, garn og oterfiske.  Våre Pakboat kanoer fikk  besøk av mang en fisk og satte sitt preg på lukten i kanoen.